Информационно-спортивная акция

В рамках проекта «Предоставление услуг по Продвижению совместной работы милиции и населения по профилактике гендерного насилия» при поддержке УНП ООН была проведена информационно-спортивная акция «Эркектер ар бир уй-булодогу тынчтык учун биргиликте!» в жилмассиве Ак-0рдо. Была организована фотовыставка, посвященная проблеме гендерного насилия. Начальник МТУ №3 Эльмира Орозбековна обратила внимание  участников о законе по предотвращению семейного насилия.

4 команды из мужчины и 5 команд из мальчиков жилмассива Ак-Ордо участвовали в футбольном  турнире и  посвятили игру борьбе мужчин против насилия.

Эльмира Орозбековна  также особо отметила: «Үй-бүлɵлүк зомбулуктан кɵпчүлүк учур дааялдар, балдар жана улгайган адамдар жабыртартышууда. Жана бул кара ниеттик менен ар бир адам күрɵшүүсү зарыл, ошондой эле мындай үй-бүлɵлɵргɵ ар бирибиз жардам беришибиз керек. Зомбулук орун алганүй-бүлɵнү бир ганаталкалануу коштойт, балдар начар окушат, аялдар оорушат, улгайган адамдар азап чегишет. Биз бүгүн сиздер менен ошол күрɵшүү жолун баштайлы деп чогулдук, ар бир эркек, ар бираял, ар бир бала бүгүнсɵз берет: «Биз үй-бүлɵлүк зомбулукка каршыбыз!»

Сообщить о насилии

×

Стать членом

×